Welkom bij Hospice het Gasthuis Hoogezand-Sappemeer


Als het afscheid dichterbij komt, kiest vrijwel iedereen ervoor om thuis te sterven te midden van dierbaren. Als dat om welke reden dan ook thuis niet kan, is ons hospice een goed alternatief. In een hospice is het mogelijk om te sterven te midden van eigen familie of dierbaren.
Het hospice het Gasthuis Hoogezand-Sappemeer is een bijna-thuis huis, een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen in een huiselijke omgeving kunnen doorbrengen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. Tijdens uw laatste levensfase zorgen wij ervoor dat u ‘er mag zijn zoals u bent’. De laatste periode van iemands leven willen we zo waardevol mogelijk maken omdat we vinden dat ieder mens op eigen wijze moet kunnen leven én sterven.

Het hospice het Gasthuis Hoogezand-Sappemeer is een bijna-thuis huis, een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen in een huiselijke omgeving kunnen doorbrengen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. Tijdens uw laatste levensfase zorgen wij ervoor dat u ‘er mag zijn zoals u bent’. De laatste periode van iemands leven willen we zo waardevol mogelijk maken omdat we vinden dat ieder mens op eigen wijze moet kunnen leven én sterven.

Ondersteuning van het Gasthuis

De Stichting Gasthuis H-S is een zelfstandige stichting die geen steun van de overheid ontvangt. De eigen bijdrage van onze gasten is nauwelijks voldoende om alle vaste en variabele kosten van het Gasthuis te dekken. Voor de dekking van het tekort zijn we afhankelijk van giften van instanties, bedrijven en particulieren. 

Draagt u het Gasthuis een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen door:

  • een donatie te doen. Wij zijn blij met een eenmalige gift. Groot of klein. Elk bedrag is welkom en wordt door ons zeer gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL37 INGB 0006050020 ten name van Stichting Gasthuis H-S.
  • donateur te worden van Stichting Gasthuis H-S. Voor € 25 per jaar wordt u donateur.
  • sponsor te worden. Wanneer u als bedrijf of organisatie ons ondersteunt met een bedrag of levering van diensten of producten, wordt uw naam vermeld op onze website.
  • ons op te nemen in uw testament. Wilt u hierover meer weten, alsmede over de mogelijke fiscale voordelen daarvan, neem dan contact op met uw notaris.

  Klik hier voor volmachten en formulieren

Stichting Het Gasthuis H-S heeft een ANBI-status, hetgeen inhoudt dat uw gift/donatie aftrekbaar is bij de Belastingdienst. 
Het bestuur van de Stichting Gasthuis H-S ervaart alle giften als een blijk van steun en waardering. Door al deze giften is het mogelijk dat zij, die dat wensen, kunnen verblijven in een huis waar zij in rust en met waardigheid, in een sfeer die zoveel mogelijk lijkt op hun thuissituatie, kunnen sterven.